Zasady rekrutacji

ZASADY REKRUTACJI

Szkoła Filialna Szkoły Podstawowej Specjalnej w SOS-W w Wyszkowie z siedzibą
w DPS dla Dzieci „Fiszor” w Gaju jest placówka dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim, a także autyzmem
i innymi wadami sprzężonymi zamieszkałej w DPS „Fiszor”
oraz na terenie powiatu wyszkowskiego.

  1. Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci „Fiszor w Gaju

01 (511x383)06 (423x278)

12 (640x480)17 (640x480)Nr 2 (274x186)

system rodzinkowy (640x480)du_o 15.01 2011 124 (640x480)

Dom prowadzony jest przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego. Powstał w 1932 roku z inicjatywy Założycielki Zgromadzenia Sługi Bożej Matki Wincenty Jadwigi Jaroszewskiej (7.03.1900-10.11.1937).

02

Cały Dom stanowi jedną wielką rodzinę, która jest podzielona na kilka małych „rodzinek”. Mają one za zadanie tworzenie właściwej atmosfery domu rodzinnego, który daje dziecku poczucie bezpieczeństwa, ciepła, szacunku a jednocześnie wychowuje da wzajemnej odpowiedzialności, gdzie bardziej sprawni pomagają najsłabszym.

Zdj_cie206 (640x480)

1. Kto może być uczniem naszej szkoły?

16 (640x480)sala (10) (480x640)ter11 (309x232)ter5 (285x209)tttt (6) (640x480)15 (640x475)

  •  Zgodnie z zasadami przyjęcia mieszkańca do DPS „Fiszor” w Gaju                                     – każdy Mieszkaniec Domu do ukończenia 25 roku życia,
  • Zgodnie ze skierowaniem Starostwa Powiatowego w Wyszkowie                                   – każda osoba z niepełnosprawnością intelektualną objęta edukacją szkolną    z terenu powiatu wyszkowskiego

Wymagane dokumenty:

  • Orzeczenie Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego
  • Skierowanie Starostwa Powiatowego w Wyszkowie do kształcenia specjalnego      w SOSW w Wyszkowie – Filia w Gaju
  • Wzory dokumentów do pobrania
  1. Wniosek do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
  2. Wniosek do Starostwa Powiatowego w Wyszkowie
Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci
Gaj, ul. Matki Wincenty Jaroszewskiej 5
07-230 Zabrodzie
tel: 0 29 758 25 35
fax:0 29 758 28 26
e-mail: fiszorgaj@op.pl

NIP: 762 10 31 130

mapafiszor