Niecodzienna lekcja matematyki

5 kwietnia lekcję matematyki w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Wyszkowie, na zaproszenie Anny Wróbel, poprowadził Pan Marcin Rytelewski, dyrektor Banku BGŻ Paribas S.A. Jako wolontariusz programu Bankowcy dla Edukacji Finansowej Dzieci i Młodzieży „BAKCYL”, przybliżył uczniom zarys historii pieniądza, różnorodne formy płatności dawniej i dziś. Omówił dochody i różne rodzaje wydatków, a także zasady konstruowania prostego budżetu. Podkreślił, że bardzo ważne jest oszczędzanie i planowanie wydatków, tak by zawsze mieć zabezpieczenie na tzw. „czarną godzinę”, mówiąc językiem bankowym, stworzyć coś, na wzór funduszu bezpieczeństwa. Miało to na celu wdrożenie uczestników zajęć do właściwego zarządzania pieniędzmi w życiu codziennym.
Następnie, Pan Marcin, rozszerzył kwestię oszczędzania o bardziej zaawansowane narzędzia, które służą odkładaniu pieniędzy. Uczniowie poznali podstawowe produkty bankowe, takie jak: konto osobiste, karta debetowa oraz lokata. Wspomniał także o kredycie, gdy zabraknie nam własnych środków. Omawiając tę kwestię przedstawił zasady pożyczania oraz reguły bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni, których należy przestrzegać podczas płatności bezgotówkowych, np. płacąc za pomocą Internetu lub przez komórkę.
Drugą część zajęć poprowadziła Anna Wróbel, która w ramach prowadzonej innowacji pedagogicznej, przygotowała odpowiedni zestaw zadań. Uczniowie, pracując
w kilkuosobowych zespołach, rozwiązywali zadania, mające na celu utrwalenie umiejętności obliczania odsetek od założonej lokaty bądź całkowitego kosztu spłaty kredytu.
Podsumowaniem lekcji był quiz „Milionerzy”, który sprawdził stan wiedzy uczniów
z zakresu omawianej edukacji finansowej. Najaktywniejsi uczestnicy zajęć otrzymali nagrody ufundowane przez naszego gościa.
Na zakończenie tej niecodziennej lekcji matematyki, uczniowie serdecznie podziękowali Panu Marcinowi Rytelewskiemu za poprowadzenie ciekawych zajęć i wręczyli dyplom oraz własnoręcznie wykonany witraż, życząc wielu sukcesów w życiu osobistym i w pracy zawodowej.
Anna Wróbel