O bezpieczeństwie…

W środę 19 września nauczyciele SOSW wraz z uczniami szkoły podstawowej klas I- V udali się do Komendy Powiatowej Policji w Wyszkowie, aby pod okiem patrolu drogowego utrwalić odpowiednie postawy dotyczące bezpiecznego i kulturalnego uczestnictwa w ruchu drogowym. Funkcjonariusze policji drogowej zapoznali uczniów z zagrożeniami związanymi z poruszaniem się po drogach, przypomnieli zasady właściwego zachowania uczestnika ruchu drogowego oraz omówili znaczenie wybranych znaków drogowych, sygnałów świetlnych i dźwiękowych. Szczególną uwagę płożono na zasady bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię oraz poruszania się pieszych w mieście. Uczniowie otrzymali odblaski, aby zwiększyć swoje bezpieczeństwo, poruszając się o zmroku.
Usłyszane wiadomości dzieci zaprezentowały w praktyce. Pod czujnym okiem patrolu drogowego poruszały się po mieście. Utrwaliły zasady przechodzenia przez jezdnię na pasach, przejściach
z wysepką oraz przejściach z sygnalizacją świetlną. Funkcjonariusze policji drogowej zatrzymywali kierowców samochodów, którym dzieci wręczały ulotki zachęcające do złożenia deklaracji
,,bezpiecznego kierowcy,, aby każdy uczestnik ruchu drogowego poczuł się częścią projektu EDWARD, czyli Europejski Dzień Bez Ofiar Śmiertelnych na Drogach.

Organizator: Alina Wojtaszek