Od nas dla Ziemi

Mieszkańcy planety, szczególnie ci najmłodsi, ale coraz częściej i ci starsi, wiedzą jak ważna i potrzebna naszej planecie jest szeroko rozumiana ochrona środowiska. W naszej szkole nie brakuje pogawędek, plakatów, akcji sprzątania naszej „małej Ojczyzny”. Celem wszystkich działań jest edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży. Ważnym elementem jest zwrócenie uwagi na wzrost zanieczyszczeń plastikiem. Nasi podopieczni chętnie włączają się w akcje przeciwdziałające tej globalnej inwazji. Wspólnie z nauczycielami Anna Rogowską i Dorotą Winczewską, uczniowie klas IIPDf, IIIPDf, IIIguw, wykonali woreczki na owoce i warzywa. Pod kierunkiem Pani Marzeny Szulc, uczniowie klas 4u, 6a, IIPDP, IIIpdu wykonali ozdobne torby na zakupy. Zainicjowana w 2013 roku przez Fundację Ekologiczną ARKA, proekologiczna akcja pisania
„Listu do Ziemi”, jest częścią naszych starań o lepsze jutro. Listy napisali uczniowie klas VIl, VIIa , VIIIl, IIIPDuw, IIIPdf, I- IIb. Do konkursu na plakat promujący selektywną zbiórkę odpadów zgłosiły się klasy IIIaw, VIl, VIIu. Z dumą prezentujemy nasze prace, które można oglądać na wystawie do 14 czerwca.