Ogólnopolski projekt w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

Nasza szkoła przystąpiła do ogólnopolskiego projektu w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, Priorytet 3.
„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” jest uchwalonym przez Radę Ministrów programem wieloletnim na lata 2016-2020, w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego, stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy. Cel ten realizowany jest przez finansowe wsparcie modernizacji, budowy lub przebudowy placówek bibliotecznych w mniejszych miejscowościach oraz bieżące uzupełnianie zbiorów bibliotek publicznych i szkolnych o nowości wydawnicze.
Udział w projekcie otworzył przed naszą szkołą możliwość dokonania zakupów nowości wydawniczych do biblioteki szkolnej na łączną kwotę 5000 zł. Na zakup nowości czekała pusta biblioteczna półka  Cieszymy się niezmiernie, że nowości wydawnicze i lektury szkolne trafiły na nią i cieszą młodych czytelników
W maju 2019 r. uczniowie wszystkich klas przystąpili do plebiscytu, w wyniku którego powstała szkolna lista książek, które uczniowie chcieliby móc wypożyczać w szkolnej bibliotece.
Ale zanim to nastąpiło, nasi uczniowie zrealizowali 12 projektów edukacyjnych, których celem było rozbudzenie chęci do czytania, promowanie czytelnictwa wśród dzieci i ich rodziców, poznanie ciekawych i wartościowych utworów literackich oraz kształtowanie zainteresowań uczniów:
Klasa 1a „Czytanie na dywanie”.
Klasa 2a „Zaczarowany świat książek”
Klasa 2u, 3u „W bajkowym świecie”
Klasa 3l „Lokomotywa wierszy Tuwima”
Klasa 3aw „Wierszykarnia”
Klasy 4la, 5l „11 książek na 11 tygodni”
Klasy 4u, 5u „Nasza mała ojczyzna”
Klasy 5,6,7,8 l „Legendowy zawrót głowy”
Klasa 6l „Zachowaj dobre maniery”
Klasa 7a „Podróże małe i duże”
Klasa 8l „Książki moich marzeń”
Klasy 7u, 8u „Tropem baśni

Realizując projekty uczniowie: poznawali sylwetki autorów baśni, bajek, legend i wierszy dla dzieci, czytali lub słuchali utworów z klasyki poezji, baśni i legend, wykonywali ilustracje inspirowane przeczytanymi utworami, śpiewali piosenki związane z omawianymi tekstami, wykonywali różnorodne prace plastyczne, które potem zdobiły ich sale lekcyjne oraz bibliotekę szkolną. Poznali 11 najwybitniejszych ilustratorów książek dla dzieci. Uczniowie często odwiedzali szkolną bibliotekę, uczestniczyli w lekcjach bibliotecznych, mieli bliski kontakt z książkami i bibliotekarzami. Odwiedzali Bibliotekę Miejską. Wzięli udział w „Paradzie moli książkowych” – barwny korowód ulicami naszego miasta. Zwiedzali wystawy oraz uczestniczyli w lekcjach bibliotecznych na terenie MGBP.
Podczas realizacji projektu odbyły się także: obchody Dnia Bibliotekarza i Bibliotek, Dzień Patrona (Maria Konopnicka – Poetka dziecięcej radości), spotkania i szkolenia dla rodziców, wystawy promujące nowości wydawnicze.
W bibliotece szkolnej cyklicznie odbywały się spotkania promujące czytelnictwo, np. „Czytanie łączy pokolenia”, „Spotkania miłośników książek”.
Nasi uczniowie w ramach akcji „Poczytaj mi przyjacielu” promowali czytelnictwo, odwiedzając zaprzyjaźnione wyszkowskie przedszkola.
Podczas realizacji projektu uczniowie świetnie się bawili, wzbogacili swoją wiedzę, poznali mnóstwo utworów dla dzieci i mamy nadzieję, że odkryli radość z czytania i poznawania. Mamy nadzieję, że udało nam się przekonać uczniów, iż czytanie może rozwijać ich wyobraźnię i poszerzyć wiedzę na temat ludzi i świata. Fundusze z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa zostały przez bibliotekę szkolna dobrze i w pełni wykorzystane.