Ogólnopolski Tydzień Bibliotek w Ośrodku

Od 10 do 16 maja 2018 r. świętowaliśmy w naszej szkole Ogólnopolski Tydzień Bibliotek. Biblioteka w swojej różnorodności zawsze chętnie wita odwiedzających, tak też było i tym razem.
Tradycyjnie wzięliśmy udział w Paradzie Moli Książkowych, zorganizowanej przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Wyszkowie. 10 maja nasi podopieczni w przebraniach postaci z bajek, pod transparentem z logo Ośrodka dumnie kroczyli ulicami miasta.
Biblioteka jest także miejscem, które zapewnia możliwość ciekawego spędzania czasu. Dlatego 11 maja gry zgromadzone w bibliotece zostały przeniesione na teren Ośrodka. Nasi wychowankowie wzięli udział w plenerowym Dniu z Planszówką. Taka forma spędzania czasu spodobała się uczniom.
W poniedziałek 14 maja, klasy które chciały poznać oraz kochają zwierzęta wzięły udział w spotkaniu „Szkółka leśnych zwierząt”. Uczniowie uczyli się wrażliwości i otwartości wobec zwierząt w oparciu o opowiadania terapeutyczne.
W tegorocznych obchodach udział wzięli również nauczyciele i rodzice. We wtorek 15 maja, odbyło się spotkanie szkoleniowe „Wpływ czytania na rozwój dzieci”, na którym omówiono korzyści z czytania dla dziecka i jego rodziny. Ostatniego dnia, w bibliotece zebrano najmłodszą społeczność Ośrodka. Na spotkaniu zaprezentowano nową wersję baśni, pt. „Czerwony Kapturek”. Podczas całego tygodnia było wiele atrakcji i takie świętowanie bardzo się podobało uczniom. Miejmy nadzieję, że szkolne obchody Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek przybliżyły naszych wychowanków do książek i wzbudziły zamiłowanie do ich czytania.
Organizatorzy: Anna Rogowska, Dorota Winczewska