„OGRÓD W CZTERECH PORACH ROKU’’

W roku szkolnym 2018/2019 przeprowadzony został projekt edukacyjny ,,OGRÓD W CZTERECH PORACH ROKU’’ . Brali w nim udział uczniowie klas IIIaw, IIIL, II-IIIu szkoły podstawowej oraz przedszkolaki z Przedszkola nr 1 w Wyszkowie. Zajęcia prowadzone były systemem ,,Edukacja przez ruch’’ Doroty Dziamskiej. Projekt prowadzony był przez nauczycielki: Martę Wildangier-Ciuraj i Alinę Wojtaszek.
Celem projektu edukacyjnego było rozbudzenie zainteresowania dzieci przyrodą
i zmianami jakie w niej zachodzą wraz ze zmianą pory roku oraz wspieranie całościowego rozwoju dzieci. Ważnym aspektem projektu było rozpoznawanie przez dzieci pór roku
po charakterystycznych zmianach zachodzącym w ogrodzie, które uczniowie obserwowali za oknem oraz na przygotowanych prezentacjach. Uczniowie rozwijali umiejętność współpracy w grupie, mieli możliwość wyrażania ekspresji twórczej oraz odkryli przyjemność tworzenia.
Projekt realizowany był podczas czterech spotkań w roku szkolnym. Każde spotkanie dotyczyło aktualnej pory roku. Na początku wszystkich zajęć uczniowie oglądali prezentacje multimedialne z charakterystycznymi cechami danej pory roku. Dzieci rozpoznawały porę roku po charakterystycznych zmianach zachodzącymi w ogrodzie, klasyfikowały
i przyporządkowywały obrazki odpowiednio do pór roku. Rozpoznawały i nazywały podstawowe zjawiska atmosferyczne oraz kolory odpowiednie dla danej pory roku.
Podczas projektu uczniowie mieli okazję wyrazić swoją ekspresję twórczą. Pracując
w grupie tworzyli ogród techniką origami. Na każdych zajęciach powstały dwa plakaty. Wykonane prace były zaprezentowane w SOSW oraz w Przedszkolu nr. 1.
Przeprowadzony projekt pomógł rozbudzić zainteresowanie uczniów przyrodą i zmianami jakie w niej zachodzą oraz umożliwił wyrażenie ekspresji twórczej. Dzieci nauczyły się rozpoznawać pory roku po zmianach jakie obserwowały w ogrodzie a podczas tworzenia prac plastycznych rozwinęli umiejętność pracy w grupie.
Na zakończenie projektu zostanie zorganizowana wycieczka do gospodarstwa agroturystycznego ,, Leszczynowe Zacisze’’ w Rozalinie , gdzie uczniowie będą mieli okazję na bezpośredni kontakt z przyrodą. Bezpośredni kontakt z naturą uwrażliwi dzieci na piękno otaczającego ich świata.