Działalność edukacyjno-rehabilitacyjna Ośrodka

001_edu_reh_srodekDzieci i młodzież w  Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Wyszkowie mogą korzystać z różnych form rehabilitacji, także z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej, terapii zajęciowej, logopedii,  czynnej rekreacji  oraz terapii integracji sensorycznej. Celem gimnastyki korekcyjnej jest kształtowanie odruchu poprawnej postawy ciała, likwidowanie lub poprawianie zaburzeń w rozwoju motorycznym, podniesienie ogólnej sprawności i wydolności organizmu dziecka poprzez ćwiczenia kształtujące, oddechowe i wytrzymałościowe. Ćwiczenia te przyczyniają się także do uaktywniania układów narządu ruchu, krążeniowego i oddechowego.

Terapia zajęciowa ma na celu poprawę samopoczucia psychicznego, wyciszenie ośrodkowego układu nerwowego, usprawnienie pracy rąk, rozwijanie umiejętności wykonywania czynności życia codziennego oraz zaradności życiowej, przygotowanie do życia w środowisku społecznym. Na terapii dzieci wykonują rozmaite prace dostosowane do ich możliwości, zdolności i zainteresowań. Dzieci chętnie malują na szkle, wyszywają, robią piękne prace plastyczne, lepią z różnorodnych mas, chłopcy  uczestniczą w drob-nych pracach emontowych w Ośrodku.

003_edu_reh_srodekCiekawym i lubianym zajęciem jest praca w kuchni dydaktycznej. Dziewczęta potrafią pod okiem nauczyciela upiec ciasto czy przygotować deser. Zajęcia z logopedą pozwalają korygować wady wymowy, które powodują zakłócenia komunikacji językowej oraz utrudniają dzieciom  naukę. Rozwijamy również, w zależności od potrzeb i możliwości uczniów alternatywne metody komunikacji.Rekreacja czynna w Ośrodku polega  na wspólnych grach i zabawach, które korzystnie wpływają na samopoczucie dzieci, pozwalają im się odprężyć, dają poczucie wiary we własne siły i możliwości. Uczniowie mają do dyspozycji w okresie letnim boiska do piłki nożnej, siatkówki i koszykówki, a jesienią i zimą stoły do tenisa stołowego, małą siłownię. Większość uczniów korzysta z zajęć na basenie. Sport i rekreacja przyczyniają się  do poprawy ogólnego stanu organizmu.

004_edu_reh_srodekDzięki środkom pozyskanym z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych utworzono  salę doświadczania świata, która przeznaczona jest do rehabili-tacji dzieci niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim. W sali tej znajduje się łóżko wodne , które wspomaga rozwój psychomotoryczny w zakresie ćwiczeń motoryki dużej, równowagi, działa na zmysł dotyku, słuchu, a także ma działanie relaksacyjne, rozluźniające. „Lustrzany domek” wspomaga koordynację wzrokowo-ruchową, silnie działa na zmysł wzroku, dzięki efektom świetlnym uzyski-wanym przez wstawianie  do domku ruchomych urządzeń świetlnych. Tablica z lampą ultrafioletową wspomaga rozwój zmysłów wzroku i dotyku, materiały fluoroscencyjne świecą pod wpływem ultrafioletu. Uwaga dzieci skupia się  na kolorach i efektach świetlnych. Kolorowe zabawki przymocowane do sufitu, tzw. mobile,  poprawiają koordynację wzrokową, odwracają uwagę od nie zawsze przyjemnych ćwiczeń.

002_edu_reh_srodekW Ośrodku Szkolno-Wychowawczym są prowadzone  zajęcia, które wpływają również na rozwój psychoruchowy dziecka niepełnosprawnego. Usprawnianie polega na oddziaływaniu nie tylko na uszkodzony narząd czy funkcję, ale na cały organizm. W ośrodku stosuje się wiele różnorodnych metod. Oto niektóre z nich:

Metoda „Dobrego Startu”

Ćwiczenia stosowane w tej metodzie służą usprawnianiu czynności analizatorów: słuchowego i kinestetyczno-ruchowego. Przyczyniają się równocześnie do kształtowania lateralizacji oraz orientacji w schemacie własnego ciała jak i przestrzeni.

 Metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne

Metoda koncentruje się przede wszystkim na kontakcie z innymi osobami, komunikacji pozawerbalnej oraz aspekcie terapeutycznym, którego podstawą jest ruch. Stosując
tę metodę rozwija się u dzieci:

– poczucie bezpieczeństwa,
– pewność siebie,
– zaufanie do innych,
– spontaniczność i aktywność,
– świadomość własnego ciała,
– umiejętność nawiązywania kontaktów,
– umiejętność rozróżniania kierunków i tempa ruchów  ciała.

Metoda Domana

Metoda ta służy do wczesnego usprawniania dzieci.  Ma ona doprowadzić do tego, aby nieuszkodzona część mózgu przejęła zadania jego uszkodzonej części. Usprawnianie tą metodą stanowi bodźcowanie mózgu odpowiednimi sygnałami. Dzięki wielosensorycznej stymulacji może nastąpić rozwój poszczególnych zmysłów: dotyku, wzroku, smaku, słuchu.

Metoda Paula Dennisona

Metoda ta to system prostych ćwiczeń psychofizycznych integrujących półkule mózgowe i umożliwiających wykorzystanie własnego potencjału. Odblokowuje ona kanały energetyczne i podnosi poziom energii. „ Poranny Krąg”  Stymulacja polisensoryczna według pór roku obejmuje swym zasięgiem zmył dotyku, wzroku, słuchu, węchu i smaku. Celem tych zajęć jest dostarczenie dzieciom określonej liczby bodźców o pewnej jakości, co wpływa na budowę zaufania i poczucia bezpieczeństwa. W czasie „porannego kręgu” tworzony jest odpowiedni klimat, ciepły nastrój, co ułatwia kontakty miedzy ludźmi. Podstawą tworzenia porannego kręgu jest świat przyrody, który jest źródłem symboli: barwy, zapachu, smaku, wrażenia dotykowe i termiczne.

Metoda Malowania Dziesięcioma Palcami

 Wykorzystuje się w niej naturalną skłonność dzieci do bawienia się w substancjach o konsystencji błota. Dziecko na dużej powierzchni maluje dłońmi obraz według własnego pomysłu.
Metoda ta uwalnia dzieci od zahamowań, pozwala pokonać lęk, uwierzyć we własne siły. Malowanie palcami jest wykorzystywane do nadania swobody wzorcom ruchowym, do uzyskiwania płynności ruchów.

Metoda SI  integracji sensorycznej

Celem zajęć prowadzonych metodą integracji sensorycznej (zmysłowej) z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie jest kształtowanie wrażliwości i percepcji zmysłowej. Oddziaływania terapeutyczne oscylują wokół czterech etapów. Są to:

– pobudzanie zmysłów;
– integracja zmysłowo-ruchowa;
– wypracowanie somatognozji (czucia i świadomości
własnego ciała);
– wypracowanie gotowości do nauki.

Doświadczenia sensoryczne są niezwykle ważne i cenne dla dzieci, gdyż umożliwiają wielozmysłowe poznawanie świata i zdobywanie wiedzy o nim.

005_edu_reh_srodek1 006_edu_reh_srodek
007_edu_reh_srodek 008_edu_reh_srodek
009_edu_reh_srodek1 010_edu_reh_srodek1

Dodaj komentarz