Działalność Ośrodka na rzecz środowiska lokalnego

001_srodowisko_lokalnesrodekFunkcjonowanie Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wyszkowie w dużej mierze jest uzależnione od wsparcia środowiska lokalnego, a zwłaszcza organu prowadzącego  Starostwa Powiatowego w Wyszkowie, który rozumie potrzeby dzieci niepełnosprawnych.  Celem dyrekcji i kadry pedagogicznej Ośrodka jest ukazanie ogromnych możliwości dzieci niepełnosprawnych w kontaktach z pełnosprawnymi i wprowadzenie ich w środowisko ludzi zdrowych. Doskonałą okazją do tego  są różnorodne imprezy i uroczystości szkolne.
Ośrodek uczestniczy w Mazowieckim Festiwalu Twórczości Osób Nie-pełnosprawnych „Radość Tworzenia”. Za niezapomniane wrażenia dzieci wielokrotnie były zapraszane na Koncert Galowy do Teatru Rampa w Warszawie. Było to wielkie przeżycie dla dzieci i opiekunów koła teatralnego i muzycznego istniejącego w Ośrodku.  Od wielu lat jesteśmy współorganizatorami tego festiwalu, wspólnie z Wysz-kowskim Ośrodkiem Kultury „Hutnik” organizujemy Dzień Muzyki i Piosenki. Co roku  placówka jest gospodarzem „Pikniku Czerwcowego”. Jest to impreza, w której biorą udział wszystkie jednostki zajmujące się osobami niepełno-sprawnymi z całego powiatu,  a także władze lokalne i całe rodziny. Jest to doskonała forma zabawy, odpoczynku, a także zaprezentowania swojego  dorobku przez Ośrodek.


002_srodowisko_lokalnesrodekDuże znaczenie ma współpraca z Miejsko – Gminną Biblioteką w Wyszkowie. Podczas licznych spotkań okolicznościowych dzieci mają okazję do poszerzania swoich doświadczeń, poznawania otaczającego świata poprzez uczestnictwo w spotkaniach literackich. Mamy w bibliotece stałą ekspozycję prac wykonanych przez naszych uczniów. Ośrodek Szkolno- Wychowawczy bardzo ściśle współpracuje z Poradnią Psychologiczno Pedagogiczną (konsultujemy indywidualnie sytuację każdego z uczniów, wspólnie ustalamy diagnozę, korzystamy z oferty szkoleniowej poradni). Nawiązaliśmy kontakt z pielęgniarkami – studentkami Wydziału Pielęgniarstwa Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku, Filia w Wyszkowie.  Co roku prowadzą one cykle spotkań pod hasłem „Dbaj o zdrowie- wiele zależy od ciebie.” Dzieci wraz z nau-czycielami są częstymi gośćmi w ośrodku „Monar”. Atrakcją dla dzieci młodszych  są przejażdżki na kucykach, a wychowankowie Monaru mogą wykazać się troską o ich bezpieczeństwo. Spotkania te mają również walory terapeutyczne, przez kontakt ze zwierzętami dzieci stają się otwarte i świadome swoich możliwości. Tradycją naszej szkoły stały się już coroczne Jasełka wystawiane przez uczniów. Wśród licznie zapraszanych gości obecni są nauczyciele i dzieci z miejskich przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół średnich, mieszkańcy Ośrodka Monar oraz władze samorządowe powiatu wyszkowskiego. Również akcja pod nazwą „Świąteczna Kartka” to już tradycja naszego Ośrodka, która polega  na wystawianiu i sprzedaży prac dzieci w dużych sklepach, wśród przyjaciół i znajomych, a dochód przeznaczamy na dofinansowanie do wyjazdu uczniów na „zieloną szkołę”. Sportowcy Ośrodka Szkolno – Wychowawczego są członkami Stowarzyszenia Olimpiad Specjalnych Polska.

003_srodowisko_lokalnesrodekByli zaproszeni na Mistrzostwa Województwa Mazo-wieckiego w Halowej Piłce Nożnej, Mityngach Pły-wackich w Płocku, Mityngach Lekkoatletycznych na szczeblach wojewódzkich i ogólnopolskich. Naszą specjalnością  są Treningi Aktywności Moto-rycznej, Szkoła Filialna z Gaju jest organizatorem takich treningów dla województwa Mazowieckiego w naszym mieście. Również od lat jesteśmy współtwórcami Mazowieckich Olimpiad w lekkiej atletyce, które odbywają się na stadionie w Wyszkowie.  Współpracujemy z Komendą Miejską Policji  w Wyszkowie, z kuratorami w ramach realizacji programu profilaktyki i wychowaw-czego. Bierzemy udział w roz-maitych konkursach, promując szkołę i zdobywając cenne nagrody, jak np. w ogólno-polskim  konkursie „Czysty las” organizowanym przez Towarzystwo Przyjaciół Lasu i Lasy Państwowe. Zajęliśmy w nim III miejsce w Polsce w kategorii  sprzątanie lasu.  Robimy dużo i dużo jest jeszcze do zrobienia, ale przecież wielu  problemów nie rozwiążą tylko „dobre chęci”. Mimo tych kłopotów kadra pedagogiczna Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wyszkowie twierdzi, iż „wie, rozumie i umie pomóc dzieciom niepełnosprawnym i ich rodzinom”.

004_srodowisko_lokalnesrodek1 005_srodowisko_lokalnesrodek
006_srodowisko_lokalnesrodek  007_srodowisko_lokalnesrodek
008_srodowisko_lokalnesrodek1 009_srodowisko_lokalnesrodek
010_srodowisko_lokalnesrodek 011_srodowisko_lokalnesrodek

Dodaj komentarz