Zasady rekrutacji

Do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przyjmowane są dzieci i młodzież  z niepełnosprawnością intelektualną w wieku od 7 do 25 roku życia, na podstawie skierowania Starosty Powiatu  Wyszkowskiego.

Krok pierwszy

Rodzice, prawni opiekunowie dziecka, składają wniosek o wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, właściwej dla miejsca zamieszkania dziecka.

Krok drugi

Orzeczenie o potrzebie  kształcenia specjalnego wraz z podaniem o skierowanie do Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Wyszkowie rodzice lub prawni opiekunowie składają w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Wyszkowie, ul. Aleja Róż 2.

Krok trzeci

Po otrzymaniu skierowania w okresie od 1 maja do 30 czerwca w sekretariacie  Specjalnego  Ośrodka  Szkolno – Wychowawczego należy złożyć  następujące  dokumenty:

– orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (jeśli uczeń  posiada),
–  świadectwo ukończenia szkoły lub ukończonego etapu edukacyjnego,
–  zaświadczeniem o zadaniu egzaminu gimnazjalnego lub sprawdzianu kompetencji,
– dwa zdjęcia,
– uczniowie ubiegający się o przyjęcie do Zasadniczej Szkoły Zawodowej dodatkowo przedkładają zaświadczenie lekarza medycyny pracy o braku  przeciwwskazań  do nauki w wybranym zawodzie.

Nasi absolwenci pracują…

  1. Grzegorz (20 lat , piekarz) pracuje w Piekarni  w Nowej Wsi;
  2. Krzysztof (23 lata, piekarz)  pracuje w Makro w Ząbkach;
  3. Eliza (22 lata,  kucharz małej gastronomii) i Michał (22 lata, rolnik)  pracują w zakładzie pracy chronionej  w Wyszkowie;
  4. Robert (23 lata, ślusarz)  pracuje w Firmie „Pomelac” w Wyszkowie;
  5. Paulina (19 lat, kucharz małej gastronomii) pracuje w Restauracji „Kamiza”;
  6. Rafał (23 lata, sprzedawca)  pracuje w salonie EURO AGD;
  7. Łukasz (21 lat, mechanik operator maszyn i urządzeń rolniczych) prowadzi rodzinne gospodarstwo rolne i pracuje w IKEI;
  8. Anna (22 lata, kucharz małej gastronomii) pracuje w Firmie „Winkowski”.

I  wielu innym też się udało.

Dodaj komentarz