Otwarcie ścieżki edukacyjnej

W Wyszkowie 20 listopada 2019 r. odbyły się warsztaty edukacyjne realizowane w ramach kampanii „Czyste mazowieckie”. Elementem spotkania była lekcja na temat powietrza połączona z eksperymentami chemicznymi oraz sadzenie drzew – działanie te odbyły się na terenie Zespołu Szkół nr 1 im. M. Curie – Skłodowskiej. W naszej szkole odbył się Międzyszkolny Konkurs Matematyczny „Potyczki matematyczne z ekologią” oraz oficjalnie otwarto ścieżkę edukacji ekologicznej.
„Czyste mazowieckie” to program edukacyjny dla dzieci, młodzieży, dorosłych, którego celem jest propagowanie wiedzy na temat emisji gazów i dbałości o czyste powietrze. Jego pomysłodawcą był wojewoda Zdzisław Sipiera. Program ma za zadanie budować świadomość, pokazać, że w prosty sposób, także dzięki wsparciu finansowemu instytucji rządowych, można wpływać na stan środowiska. Kampania obejmuje organizację szkoleń dla dzieci i młodzieży, warsztaty, konkursy z nagrodami dla uczniów szkół podstawowych, publikacje i wydawnictwa. Powstał też spot propagujący postawy proekologiczne. Program nawiązuje do działań Ministerstwa Środowiska i wpisuje się ogólnopolskie kampanie na rzecz czystego powietrza.
Wśród gości, którzy odwiedzili dziś naszą szkołę byli: mazowiecki kurator oświaty Aurelia Michałowska, zastępca prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Kamila Mokrzycka oraz przedstawiciele władz powiatu.
Oficjalnie otwarto ścieżkę ekologiczną, która powstała dzięki dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Mamy nadzieję, że będą z niej korzystać nie tylko nasi uczniowie, ale także przyjaciele z innych placówek.
Podczas uroczystości rozstrzygnięto Międzyszkolny Konkurs Matematyczny, goście obejrzeli prezentację opowiadającą o działaniach ekologicznych podejmowanych w naszym Ośrodku, a nasi uczniowie oraz nauczyciele zaprezentowali program artystyczny o tematyce matematyczno-ekologicznej.
Wszystkim tego dnia przyświecała myśl, że „Człowiek powinien poruszać się po Ziemi lekką stopą – pozostawiając za sobą jak najmniej śladów, bo Ziemię mamy tylko jedną…”