„PALMY WIELKANOCNE – POLSKIE TRADYCJE, RELIGIJNA I LUDOWA”

09.04.2017 r. nastąpiło zakończenie projektu edukacyjnego „Palmy wielkanocne – polskie tradycje, religijna i ludowa”. Działania wynikające z projektu realizowane były z uczniami szkoły przysposabiającej do pracy. Głównymi zadaniami projektu było zdobycie przez młodzież szerszej wiedzy o symbolice i znaczeniu palm wielkanocnych w polskiej tradycji religijnej i ludowej oraz nabycie umiejętności wykonania palm wielkanocnych.
W trakcie zajęć wynikających z projektu uczniowie zapoznali się z następującymi zagadnieniami:
1. Wierzenia i zwyczaje ludowe związane z palmami wielkanocnymi,
2. Porównanie palm wykonywanych dawniej i współcześnie ,
3. Palmy wielkanocne w różnych regionach Polski – różnice i podobieństwa,
4. Rejony Polski słynące z wykonywania najbardziej okazałych palm,
5. Symbolika palm wielkanocnych w polskiej tradycji religijnej,
6. Obchody Niedzieli Palmowej.
Na warsztatach rękodzielniczych młodzież tworzyła kwiaty z bibuły i krepiny oraz wykonała palmy według własnego projektu. Zwieńczeniem projektu było wykonanie okazałej palmy, która została zaprezentowana przez uczniów w Sanktuarium Świętej Rodziny w Wyszkowie podczas obchodów Niedzieli Palmowej. Wykonana palma wzbudziła ogromny podziw uczestników podczas celebracji Mszy Świętej i konkursu na najpiękniejszą palmę wielkanocną. Uczniowie z rąk proboszcza otrzymali nagrody rzeczowe w formie książek i słodyczy. Uczniom bardzo spodobała się taka forma pozyskiwania wiedzy i umiejętności, czego dowodem jest zadeklarowanie przez młodzież udziału w podobnych projektach.
Koordynatorzy projektu:
Wioletta Dzik
Alina Wojtaszek