Pan Pikuś górą!!!

Praca zatytułowana ,,Mój pan Pikuś”, Kacpra Sobczaka została nagrodzona w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym dla dzieci i młodzieży pod tytułem ,,Pies i Kot – Nasi Czworonożni Przyjaciele”, którego organizatorem był MDK w Jeleniej Górze.
Celem konkursu było uwrażliwienie na potrzeby zwierząt oraz rozwijanie wyobraźni plastycznej poprzez twórczą interpretację tematu. Na konkurs wpłynęło 920 prac z 83 placówek z całej Polski. Jury podczas oceny, wzięło po uwagę zgodność z regulaminem, estetykę i pomysłowość. Praca powstała pod kierunkiem Marzeny Szulc.