„Parada Moli Książkowych”

Obchody Dnia Bibliotek
Święto ustanowione uchwałą Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, dla zaznaczenia obecności bibliotekarzy w środowiskach lokalnych i uznania dla ich często żmudnej pracy, zostało wpisane na stałe do kalendarza w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym.
Zorganizowana przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Wyszkowie, „Parada Moli Książkowych” jest dla uczniów momentem, w którym mogą docenić działania prowadzone przez nas bibliotekarzy, pokazać ile wnosimy w życie naszych podopiecznych.
Na ten szczególny dzień, nasi uczniowie przygotowali transparenty, hasła i stroje promujące czytelnictwo. W korowodzie, 11.05.2017 r. naszą szkołę reprezentowali uczniowie klas szkoły podstawowej i gimnazjum pod opieką A. Rogowskiej, G. Czajkowskiej, R. Pietrzak, M. Pazgier oraz I. Szczerby.