Piękna nasza Polska cała! V Ogólnopolski Konkurs Plastyczny – VI 2018 r.

Organizatorem konkursu był Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Bielsku Podlaskim oraz Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym ,,Małe Marzenia”. Celem konkursu było wzbudzanie zainteresowania dzieci i młodzieży bogactwem polskiej przyrody oraz inspirowanie do ciągłego pogłębiania wiedzy i wartości wypływających z nauczania polskiego Papieża. 06.06.2018 r. jury oceniło 603 prace, które napłynęły z 80 placówek z całej Polski i przyznało równorzędne nagrody i wyróżnienia. W gronie wyróżnionych znalazła się Wioleta Kulesza, która wykonała pracę w technice mieszanej. Praca powstała na lekcjach przysposobienia do pracy pod kierunkiem Marzeny Szulc.

M. Szulc