PIES TO NIE PREZENT NA ŚWIĘTA

Cała społeczność szkolna włączyła się w kampanię społeczną
PIES TO NIE PREZENT NA ŚWIĘTA.
W ramach działań popierających tą akcję przeprowadziłam pogadanki w kilku klasach Szkoły Podstawowej i Przysposabiającej do Pracy. Uczniowie obejrzeli krótki film o porzuconych czworonogach, wykonali plakaty.
Głównym celem wszystkich działań było uwrażliwienie uczniów na losy zwierząt, uświadomienie, że zwierzę to nie przedmiot, który możemy wyrzucić jak nam się z nudzi.

Monika Szydlik