Plastyczne warsztaty integracyjne „Rybim okiem”

We wtorek 12 czerwca gościliśmy w Ośrodku grupę przedszkolaków z wyszkowskiej „Bajki”, nad którymi opiekę sprawuje pani Agnieszka Stankiewicz. Wraz z uczniami szkoły podstawowej (II i III a), „Biedronki” brały udział w plastycznych zajęciach integracyjnych. Dzieci miały do dyspozycji gotowe materiały z tektury i papieru, z których samodzielnie tworzyły trójwymiarową kompozycję – tematem przewodnim była ryba.
Współpraca z Przedszkolem nr 9 i uczestnictwo we wspólnych różnorodnych zajęciach daje dzieciom możliwość pogłębiania dobrych relacji rówieśniczych, uczenia się wzajemnej akceptacji oraz radosnej, spontanicznej zabawy.
Warsztaty zorganizowały: Marzena Szulc i Joanna Niemczyk.