PO RAZ KOLEJNY GOŚCILIŚMY NA GALI FINAŁOWEJ VII EDYCJI ,,GIEŁDY MOCY”

29.11.2017 r. w Sali ..London” – Centrum Konferencyjnym Stadionu Narodowego w Warszawie odbyła się ,,Giełda Mocy”, czyli targi pracy, ale jedyne w swoim rodzaju. W tym roku naszą szkołę reprezentował Mariusz Rogulski, uczeń kl. III szkoły przysposabiającej do pracy.
Galę poprowadzili: Joanna Brodzik – aktorka zaangażowana społecznie, założycielka Fundacji ,,Opiekun serca” – wspierająca działania na rzecz integracji społeczno – zawodowej osób niepełnosprawnych oraz Pan Maciej Orłoś – niezapomniana osobowość ,,Teleexpress’u”.
Giełda Mocy to innowacyjny projekt Stowarzyszenia ,,Otwarte drzwi”, promujący model zatrudnienia wspomaganego, czyli zatrudniania osób z niepełnosprawnościami, na otwartym rynku pracy – przy wsparciu trenera pracy.
Po części oficjalnej i prezentacji partnerów biznesowych oraz wielu ekspertów i praktyków zaangażowanych w realizację modelu zatrudnienia wspomaganego nastąpiła prezentacja kandydatów do pracy – rzetelnych, solidnych i zmotywowanych do podjęcia zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami, które promowały siebie i przekonywały zaproszonych pracodawców, że mają predyspozycje do podjęcia pracy w danym zawodzie.
Możemy pochwalić się sukcesem, że i nasz uczeń został zauważony w gronie potencjalnych pracodawców.
Wydarzenie było także okazją do wymiany doświadczeń i nawiązania cennej sieci znajomości z osobami, które ,,wystartowały” już metodą zatrudnienia wspomaganego oraz rozmowy z Panią Joanną Brodzik i Panem Maciejem Orłosiem, którzy niezwykle ciepło przyjęli naszego ucznia, poświęcając swój czas na rozmowę z Mariuszem o jego życiu, planach, zainteresowaniach. Po uścisku dłoni, pamiątkowym zdjęciu konieczne było zrobienie selfie – które według Pana Macieja Orłosia jest wręcz obowiązkowe!