Podróże małe i duże

Nasi uczniowie lubią czytać książki, lubią też doświadczać i poznawać nowe miejsca. Dlatego klasa 8a wzięła udział w projekcie „Podróże małe i duże”. Efektem naszej pracy jest poznanie najbliższej okolicy oraz wiedzy na temat wybranych krajów europejskich. Wykorzystując materiały zgromadzone w bibliotece szkolnej lub Internecie, uczniowie stworzyli dekorację drzwi biblioteki „Wyszków dawniej i dziś”. Podczas jednego ze spotkań odwiedził nas Pan Krzysztof Rogowski, który podzielił się swoją pasją i opowiedział historię Wyszkowa. Dodatkowo w poszukiwaniu informacji o krajach europejskich uczniowie spotkali się w celu obejrzenia prezentacji „Państwa europy”. Zakończeniem naszych założeń było wykonanie plakatu i zaprezentowanie wiedzy na temat jednego z krajów. Efektem wspólnej pracy był smaczny poczęstunek i okazały plakat na temat Włoch. Poznanie różnorodności świata sprzyja rozwijaniu zainteresowań oraz zachęca do poszukiwań w tradycyjnych źródłach informacji.