Podsumowanie projektu „Kurpie Białe- powrót do korzeni”

W okresie od grudnia 2018 do maja 2019 klasa Vu realizowała projekt edukacji regionalnej „Kurpie Białe – powrót do korzeni”. Głównym założeniem projektu było pielęgnowanie i rozwijanie dziedzictwa kulturowego w regionie, w którym mieszkamy, naszej małej ojczyzny – Kurpie Białe oraz rozwój postaw patriotycznych związanych z tożsamością kultury regionalnej.
Istotne dla mnie było, aby poprzez realizację projektu uczniowie:
• Potrafili dostrzec specyfikę przyrodniczą i kulturową najbliższej okolicy;
• Byli świadomi wartości jaką jest zachowanie i pomnażanie dziedzictwa kulturowego własnego regionu;
• Przejawiali zainteresowanie historią i kulturą własnego regionu Kurpi Białych;
• Kształtowali szacunek wobec dorobku przeszłych pokoleń, a jednocześnie dbali i pielęgnowali tradycje rodzinne;
• Poznali zwyczaje i obrzędy tj. język, gwara, nazewnictwo, święta, sztuka ludowa i folklor, stroje, instrumenty, rzemiosło;
• Rozwijali wyobraźnię oraz ekspresję artystyczną w różnych dziedzinach kultury tj. muzyka, tańce, plastyka i kulinaria;
• Rozpoznawali i nazywali najważniejsze miejsca, obiekty znajdujące się w regionie Kurpi Białych;
• Kształtowali emocjonalny związek z własnym regionem z równoczesnym kształtowaniem patriotyzmu;
• Wzbogacali więzi kulturowe, historyczne, etniczne oraz narodowe;
Projekt „Kurpie Białe – powrót do korzeni” został podzielony na dwa obszary:
1. Moje życie rodzinne i szkolne,
2. Poznawanie i kultywowanie tradycji, obrzędów i zwyczajów Kurpi Białych.
Uczniowie w ramach realizacji projektu uczestniczyli w wielu lekcjach, na których zapoznawałam ich z kulturą i sztuką kurpiowską. Oglądali wiele ciekawych książek i atlasów autorstwa Marii Żywirskiej oraz filmów dokumentalnych. Ponadto wysłuchali opowieści i legend związanych z powstaniem Kurpi Białych. Ciekawym doświadczeniem była wycieczka do Kuźni Kurpiowskiej w Pniewie, na którą wybrały się z nami jeszcze inne klasy. Uczniowie mogli zobaczyć jak wyglądało wnętrze izby, oryginalne drewniane meble z ludowymi zdobieniami, staromodne sprzęty, naczynia, których zastosowania nikt już nie pamięta, a u stropu kolorowe ozdoby, czyli ręcznie robiony papierowy „pająk”. Ponadto mogliśmy pod kierunkiem pani Halinki wykonać tradycyjne przysmaki kuchni kurpiowskiej tj. fafernuchy, czyli ciasteczka pieprzowe. Nasza wizyta w Kuźni odbyła się w okresie przedświątecznym dlatego też wykonaliśmy palmy wielkanocne, które dekorowaliśmy kwiatami z bibuły.
W efekcie realizacji programu edukacji uczniowie: poznali specyfikę regionu kurpiowskiego, aktywnie uczestniczyli w zachowaniu dziedzictwa kulturowego, wykazali troskę o kulturę Kurpiowszczyzny i szacunek dla tych, którzy ją tworzyli.
Renata Pietrzak