Podziękowania :) – wystawa w Pułtusku

„Ludzie to anioły z jednym skrzydłem, dlatego aby się wznieść, musimy trzymać się razem” (Maria Konopnicka)
Serdecznie dziękujemy za pomoc w przygotowaniu wystawy:
1. Panu Michałowi Kisielowi – Dyrektorowi Domu Polonii – za danie nam szansy na zaistnienie w pięknych wnętrzach zamku w Pułtusku, za życzliwość i pozytywną energię, a także lekcję historii nt. Żołnierzy Wyklętych z terenu Pułtuska i Wyszkowa,
2. Panu Jerzemu Żukowskiemu – Staroście Wyszkowskiemu – za objęcie „Wystawy szytej na miarę” swoim patronatem oraz za radość, uśmiech, otwartość i obecność wśród nas w dniu wernisażu,
3. Panu Henrykowi Kowalczykowi – Ministrowi Środowiska – za motywujący list do nas i wszystkie ciepłe, życzliwe słowa uznania naszej działalności i twórczości. Dzięki wystawie prac naszych uczniów w Senacie, zorganizowanej z inicjatywy Pana Ministra i Pana Bartosza Nieściora – Dyrektora Biura Ministerstwa Środowiska, wypłynęliśmy na szerokie wody,
4. Pani Teresie Czajkowskiej – Członkowi Zarządu Powiatu Wyszkowskiego – za niezwykłą empatię, pomoc i aktywne uczestniczenie w życiu Ośrodka,
5. Panu Wiesławowi Trzcińskiemu- Pracownikowi Domu Polonii w Pułtusku – za nieocenioną pomoc techniczną podczas przygotowywania wystawy,
6. Panu Dariuszowi Andrzejewskiemu – za to, że „przetarł nam szlak” do Pułtuska.

Jeśli ktoś jeszcze nie widział naszej wystawy, a chce poprawić sobie jesienny nastrój, to koniecznie musi odwiedzić Zamek w Pułtusku, by naładować swoje akumulatory pozytywną energią, niezwykłymi kolorami i ciepłem. Serdecznie zapraszamy:)