POLEGŁYM W OBRONIE OJCZYZNY

„Człowiek żyje tak długo,
jak pamięć o nim”

W roku szkolnym 2017/2018, który został ogłoszony „Rokiem dla Niepodległej”, uczniowie Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wyszkowie objęli całoroczną opieką pomnik przy ulicy Zakolejowej, upamiętniający poległych w walce z okupantem hitlerowskim. Pod opieką nauczycielek: Beaty Glinki i Anny Wróbel, uczniowie klas trzecich gimnazjum oraz kl. VII, regularnie, według ustalonego harmonogramu, odwiedzają to miejsce pamięci narodowej.
Kilka dni przed Świętem Wszystkich Świętych umyli pomnik oraz uporządkowali przyległy mu teren. Następnie złożyli własnoręcznie wykonaną wiązankę, zapalili znicze i odmówili krótką modlitwę. W ten sposób oddali hołd i podziękowali polskim bohaterom, którym ojczyzna zawdzięcza najwięcej – swoją tożsamość i niezależny byt.
Opieka nad miejscem pamięci narodowej wpłynęła na przeżycia uczniów. Umożliwiła młodemu pokoleniu kształtowanie poczucia więzi ze swoją „małą ojczyzną” i jej historią. Dla uczniów klas trzecich jest to szczególna lekcja patriotyzmu, nauka szacunku i pamięci o tych, którzy przelali swoją krew za Ojczyznę.
Opieka nad pomnikiem przyniosła uczniom dużo satysfakcji i poczucie dobrze spełnionego obowiązku.