„Polska mój kraj”

Projekt edukacyjny „Polska mój kraj” był przeprowadzony w klasach II a i III aw szkoły podstawowej i trwał od miesiąca lutego do czerwca 2018 r. Był to cykl czterech zajęć odbywających się na jednej godzinie lekcyjnej w ramach przedmiotu edukacja wczesnoszkolna. Jego najważniejszym założeniem była integracja uczniów z autyzmem z klasy III aw z uczniami klasy II a w celu nabywania umiejętności nawiązywania prawidłowych relacji społecznych z rówieśnikami.
W lutym uczniowie zapoznali się ukształtowaniem terenu naszego kraju. Podczas zajęć dzieci oswoiły się z mapą i nauczyły się pokazywać najważniejsze rejony geograficzne Polski. Uczniowie bardzo chętnie pracowali z mapą i szybko zapamiętali, gdzie znajduje się Morze Bałtyckie oraz Tatry.
Kolejne spotkanie odbyło się pod hasłem „Zwierzęta mieszkające w Polsce”. Na lekcji uczniowie zapoznali się ze zwierzętami, które występują w naszym kraju. Dowiedzieli się też, że większość z nich znajduje się pod ochroną a niektóre z nich występują tylko i wyłącznie w Polsce. Dzieci wykonały także kartę pracy, polegającą na dopasowaniu naklejek ze zwierzętami do odpowiedniego regionu naszego kraju w którym żyją.
W kwietniu uczniowie zapoznali się z największymi miastami Polski oraz ich położeniem geograficznym. Wszystkie dzieci uczyły się wyszukiwać na mapie takie miasta jak: Kraków, Toruń, Gdańsk, Poznań. Na zajęciach nasi najmłodsi dowiedzieli się również z czego słyną wyżej wymienione miasta i z czym kojarzą się nam Polakom najbardziej.
Na czwartych zajęciach „Warszawa stolicą Polski”, uczniowie zapoznali się z położeniem geograficznym Warszawy i jej najciekawszymi zabytkami. Dzieci dowiedziały się, jak wygląda herb i wysłuchały „Legendy o syrence Warszawskiej”.
Dzięki zajęciom uczniowie naszej szkoły mogli nie tylko rozszerzyć swoją wiedzę na temat naszego kraju, ale także rozwijać swoją samodzielność, uczyć się pokonywać lęk przed nowymi sytuacjami. Projekt miał na celu kształtowanie postaw patriotycznych wśród uczniów oraz przyswajanie przez nich norm społecznych.
Ostatnim etapem projektu jest wyjazd na wycieczkę do stolicy do Pałacu w Wilanowie, który odbędzie się 19 czerwca 2018 roku.

Organizatorzy
Marta Wildangier – Ciuraj
Alina Wojtaszek