Pomogliśmy zwierzakom

Klub Małego Przyrodnika i Szkolne Koło Wolontariatu dziękują wszystkim nauczycielom i uczniom za dary dla Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Wyszkowie.