„Porcja Pozytywnej Energii”

Ogólnopolski program edukacyjny „Porcja Pozytywnej Energii” był inspiracją dla pań Renaty Pietrzak i Joanny Boreckiej do opracowania projektu edukacyjnego pt. „Warzywa i owoce spożywam codziennie”, który był realizowany naszej szkole przez klasy IVu i Vu. Celem głównym projektu było kształtowanie u dzieci nawyków żywieniowych opartych na spożywaniu warzyw i owoców a także:
• poznanie i utrwalenie zasad zdrowego stylu życia,
• doskonalenie umiejętności wyboru zdrowych produktów spożywczych,
• propagowanie owoców oraz warzyw jako zdrowych i koniecznych produktów w diecie,
• poznanie jak sposób żywienia wpływa na stan naszego zdrowia,
• poznanie wpływu żywienia na układ mikroflory jelitowej,
• poznanie wpływu witamin na nasze zdrowie i urodę,
• utrwalenie nawyków spożywania owoców, warzyw i nabiału oraz ograniczenie spożywania słodyczy.

Cały projekt został podzielony na dwa sezony: wiosenny i jesienno- zimowy. Każdy z tych etapów opierał się na temacie przewodnim, stanowił logiczną całość i był oparty na podobnej strukturze, której stałe elementy to: zajęcia lekcyjne z wykorzystaniem scenariuszy zajęć opracowanych przez ekspertów programu, konkursy i promocja zdobytej wiedzy.
Uczniowie podczas zajęć prowadzonych w ramach projektu nabywali wiele nowych wiadomości i umiejętności. Wykonali piramidę żywieniową, kolorowe prace przedstawiające ich ulubione warzywa i owoce, przyrządzali zdrowe surówki i sałatki oraz piekli zdrowe ciasta.
Praca w ramach projektu przyniosła oczekiwane efekty. Obserwujemy u uczniów postawy prozdrowotne. Uczniowie prezentują duży zasób wiedzy na temat produktów służących zdrowiu i produktów dla zdrowia szkodliwych oraz widzą związek pomiędzy żywieniem i aktywnością fizyczną a występowaniem wielu chorób i dysfunkcji organizmu.