Powiatowa inauguracja roku szkolnego 2014/15 – otwarcie nowego budynku SOSW

1 IX 2014 r. już na zawsze zapisze się w historii Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wyszkowie. Tego dnia uroczyście oddano do użytku nowy budynek dydaktyczny, długo wyczekiwany przez całą społeczność szkolną.
Uroczystość miała podniosły charakter i była jednocześnie powiatową inauguracją roku szkolnego 2014/15. Na sali gimnastycznej nowo otwartego budynku zgromadziło się wielu gości i przyjaciół Ośrodka.
Swoją obecnością zaszczycili nas: Adam Struzik – marszałek województwa mazowieckiego, Czesława Kunkiewicz-Waligóra – radca ministra edukacji narodowej, Teresa Michalak – dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Ostrołęce, Tadeusz Nalewajk – podsekretarz stanu w ministerstwie rolnictwa, Konrad Grzybowski – dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, władze powiatowe ze starostą Bogdanem Pągowskim na czele, burmistrz Wyszkowa Grzegorz Nowosielski, wójtowie powiatu, wyszkowscy radni, dyrektorzy placówek oświatowych i innych jednostek prowadzonych przez powiat, księża, siostry zakonne, emerytowani i dawni nauczyciele Ośrodka.
Krótką historię Ośrodka i przebieg budowy zaprezentowała p. Ewa Runo – nauczycielka i prezes Stowarzyszenia Nasza Zakolejowa.
Bardzo doniosłymi i ważnymi momentami uroczystości było symboliczne przecięcie wstęgi, którego dokonali przedstawiciele gości i uczniów oraz poświęcenie nowej szkoły przez ks. Dziekana Zdzisława Golana i ks. Proboszcza Kazimierza Wądołowskiego.
Podczas uroczystości dyrektor Edyta Jarosz, w sposób szczególny podziękowała tym, którzy przyczynili się do powstania nowej siedziby szkoły. Statuetkami „Przyjaciel Ośrodka” uhonorowani zostali: Adam Struzik, Zarząd Powiatu Wyszkowskiego, Czesława Kunkiewicz-Waligóra, Konrad Grzybowski i dyrektor Mazowieckiego Oddziału PFRON – p. Elżbieta Bogucka.
Specjalne podziękowania wręczono także Radzie Powiatu i jej przewodniczącej p. Justynie Garbarczyk, Państwowemu Funduszowi Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, dyrektorowi Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, Mariuszowi Frankowskiemu, Markowi Ołdakowskiemu i pracownikom WDI w Ostrołęce (firma prowadząca nadzór inwestorski), Zbigniewowi Przybyszowi, firmie wykonawczej Merx i nadleśniczemu Wojciechowi Kwiatkowskiemu.
Goście, rodzice i uczniowie obejrzeli krótki program artystyczny pt. „Nasza szkoła jest wesoła” w wykonaniu uczniów, których przygotowali: Małgorzata Druchniak, Joanna Skurzewska, Eliza Karaszewska, Beata Nasiadka, Jana Dąbkowska i Jacek Gajewski. Wystąpił także Chór Przyjacielski Leśno-Nauczycielski.
W czasie uroczystości było dużo życzeń i prezentów, a podczas zwiedzania nowej szkoły mnóstwo słów zachwytu i uznania.
Uczniowie SOSW mają wreszcie godziwe warunki do nauki, na miarę XXI wieku.
Z okazji otwarcia nowej szkoły powstał bardzo sympatyczny folder przedstawiający działalność Ośrodka, który, wraz z wykonanymi własnoręcznie przez uczniów zakładkami, otrzymali wszyscy goście uroczystości.