Powstała ta, co jeszcze nie zginęła”

Pod takim hasłem 10 listopada 2017 r. odbył się uroczysty apel z okazji 99. rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Na uroczystość Narodowego Święta Niepodległości został zaproszony Pan Zbigniew Drobot -przedstawiciel Związku Piłsudczyków w Wyszkowie.
Akademia miała na celu przybliżyć wydarzenia z czasów rozbiorów, walk narodowo – wyzwoleńczych, a także wzbudzić w nas refleksje. W skrócie zobrazowano sytuację polityczną kraju, jaka miała miejsce przed odzyskaniem przez Polskę niepodległości. Jednak największy nacisk położono na ukazanie ducha narodu polskiego, który w czasie 123 lat niewoli, stale wychodził z inicjatywą walki o odzyskanie swej Ojczyzny.
Scenariusz obejmował treści historyczne, pieśni i wiersze. W przystępny i obrazowy sposób przedstawiono losy naszej Ojczyzny, począwszy od zaborów a skończywszy na roku 1918, odniesiono się też do czasów II wojny światowej. Młodzież szkolna z zainteresowaniem i w skupieniu oglądała i wysłuchała tej szczególnej lekcji historii.
Program artystyczny oraz dekoracja została przygotowana przez: E. Piątkowską i W. Dzik. Oprawa muzyczna – J. Dąbkowska i J. Skurzewska