Program „Aktywna Tablica”

MIĘDZYSZKOLNA SIEĆ WSPÓŁPRACY NAUCZYCIELI TIK

JĘZYK POLSKI

Temat lekcji – Rozwiązujemy testy gimnazjalne (kl. III gimnazjum) – Beata Glinka

Temat: Tłumaczymy związki frazeologiczne (kl. III gimnazjum) – Beata Glinka

Temat – Utrwalamy poprawną pisownię – krzyżówki ortograficzne (kl. III gimnazjum) – Beata Glinka

Temat: Poprawnie piszemy trudne wyrazy (kl. VI) – Beata Wróbel

Temat: Poznajemy rodzaje głosek (kl. VI) – Beata Wróbel

Temat: Bawimy się w rymy (kl. V) – Beata Wróbel

Temat: Poznajemy Irenę Sendler (kl. VII) – Beata Glinka

Temat: Czytamy fraszki Jana Kochanowskiego (kl. VII) – Beata Glinka

Temat: Poznajemy imiesłowy przymiotnikowe i przysłówkowe (kl. VII)

Temat: Poprawnie piszemy wyrazy z „ó” i „u” (kl. V) – Beata Wróbel

Temat: Ilustrujemy bajki A. Fredry (kl. III gimnazjum i VII) – Beata Glinka

TECHNIKA

Temat: Uczymy się bezpiecznie obchodzić z prądem (kl. III gimnazjum) – Marzena Mejer

Temat: Poznajemy podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy (kl. III gimnazjum) – Marzena Mejer

Temat: Poznajemy urazy kończyn (kl. III gimnazjum) – Marzena Mejer

Język angielski 

Temat: Food – vegetables. Poznajemy nazwy warzyw (kl. V) – Katarzyna Jończyk

Temat: Royal Family. Poznajemy członków Rodziny Królewskiej (kl. V) – Katarzyna Jończyk

Temat: Around me. Nazywanie przedmiotów z najbliższego otoczenia (kl. V) – Katarzyna Jończyk

Geografia

Temat: Strefy klimatyczne na kuli ziemskiej- różnice i podobieństwa (kl. III gimnazjum) – Dorota Kamińska

Temat: Powtórzenie wiadomości o środowisku geograficznym Ameryki Północnej (kl. III gimnazjum) – Dorota Kamińska

FIZYKA

Temat lekcji: Prawo Archimedesa a pływanie ciał (kl. VII) – Sławomir Błoński

Temat: Ruch prostoliniowy zmienny (kl. VII) – Sławomir Błoński

Temat: Druga zasada dynamiki Newtona (kl. VII) Sławomir Błoński

Temat: Siły – powtórzenie (kl. III gimnazjum) – Sławomir Błoński

Temat: Energia – powtórzenie (kl. III gimnazjum) – Sławomir Błoński

Temat: Ruch jednostajnie przyspieszony (kl. III gimnazjum) – Sławomir Błoński

HISTORIA

Temat: Ekspansja kolonialna (kl. III gimnazjum) – Marta Andrzejewska

Temat: Zjednoczenie Niemiec (kl. III gimnazjum) – Marta Andrzejewska

Temat: Ziemie polskie po Kongresie wiedeńskim (kl. III gimnazjum)

Temat: Legiony i Księstwo Warszawskie (kl. III gimnazjum)