PROGRAM EKOLOGICZNY „ZIELONA SZKOŁA PANA KARTONA”

W okresie marzec – maj 2018 r. uczniowie drugiej i trzeciej klasy szkoły podstawowej – IIIaw, III lw i IIa uczestniczyli w realizacji programu edukacyjnego „Zielona Szkoła Pana Kartona” stworzonego przez Fundację ProKarton i Fundację Nasza Ziemia.
Program obejmował lekcję ekologiczną i dotyczył segregacji odpadów, recyklingu zużytych opakowań oraz dbałości o środowisko naturalne.
Zgodnie ze scenariuszem otrzymanym od fundacji uczniowie sprawdzili swoją wiedzę na temat segregacji odpadów i ich recyklingu poprzez udział w grze. Wysłuchali bajki pt. „Choroba smoków” i wypowiadali się na temat jej treści. Ponadto zapoznali się z materiałem zawartym w prezentacji multimedialnej na temat selektywnej zbiórki odpadów i wypełniali karty pracy dotyczące segregacji odpadów oraz treści bajki. Jednym
z zadań programu były także „zawody”, które polegały na umieszczeniu jak największej liczby kartonów po mleku i sokach w koszu. Największą frajdę sprawiła uczniom gra typu „Czarny Piotruś”, dotycząca oczywiście segregacji odpadów, podsumowująca zajęcia ekologiczne.
Uczniowie pożegnali sympatyczne i przyjazne środowisku smoki z mocnym postanowieniem przestrzegania segregacji odpadów w swoich domach.
W ramach uczestnictwa w programie wszystkie dzieci otrzymały certyfikaty oraz drobne upominki od Fundacji ProKarton w postaci długopisów, magnesów i planów lekcji, wykonane z surowców wtórnych.
Koordynator programu: Wioletta Dzik