PROJEKT ARTYSTYCZNO – EDUKACYJNY ,,PORTRET” zrealizowany na lekcjach plastyki w klasie VII

15 maja 2018 r. po ponad dwóch miesiącach intensywnej pracy, uczniowie klasy VII zakończyli pracę nad projektem artystyczno – edukacyjnym.
Za główny cel projektu obrano zapoznanie z jednym z najstarszych tematów sztuki, jakim jest portret. Uczniowie mieli również doskonalić umiejętność poszukiwania kompromisu oraz pracować nad rzetelnością i samodzielnością. Posiłkując się wiedzą z podręcznika plastyki, portretem określamy: ,,…rysunek, obraz, rzeźbę lub fotografię, w których najważniejszym elementem jest twarz. Portrecista stara się uchwycić oznaki przeżyć, uczuć, oddać nastrój lub usposobienie i charakter postaci”. /Do dzieła! Podręcznik do plastyki dla klasy VII/ Uczniowie, realizując zagadnienia z klasy VII, przedstawili w różnych technikach plastycznych kilka wersji ludzkiego wizerunku – głowę, półpostać, postać stojącą oraz autoportret.
Kilkadziesiąt interesujących warsztatowo i ściśle nawiązujących do założonej tematyki prac, wyeksponowano na podsumowującej wystawie. Wystawa zawiera prace w wydaniu realistycznym oraz inspirowane sztuką nowoczesną, w których postać przybiera formę brył. Nie zabrakło fotokolażu, kolażu oraz fotografii reżyserowanej. W portretach dominuje kompozycja statyczna, zamknięta jednoplanowa, postać jest przedstawiona frontalnie lub z półprofilu. Uczniowie, kreując własny lub cudzy wizerunek, wykorzystali różne środki wyrazu, tj. jak faktura, materiał, kształty, plama barwna oraz linia.
Marzena Szulc