Projekt „Cztery żywioły”

Na kolejnych zajęciach uczniowie z zainteresowaniem odkrywali właściwości żywiołu, jakim jest woda. Głównym celem zajęć było polisensoryczne doświadczanie wody. Na początek wysłuchali opowiadania H. Bechlerowej ,,Przygoda kropelki wody”. Podczas zajęć uczniowie stali się otwarci na doznania, które odważnie podejmowali. Doświadczali żywiołu wody poprzez: radosne pluskanie rękami w misce z wodą, puszczanie lekkich piłek na wodzie, przelewanie i barwienie wody, wzburzanie wody w celu powstania piany, poszukiwanie i wyławianie ziaren na dnie wody, smakowanie i wąchanie wody. Miały możliwość doświadczania wody w balonach i wyczucia różnicy w balonie z powietrzem. Dużą radość sprawiło im pryskanie wodą ze spryskiwacza. Słuchali muzyki relaksacyjnej z odgłosem morza w tle. Treść zajęć i sposób ich prowadzenia pozwolił na aktywne zaangażowanie uczniów w poznanie żywiołu wody.