Projekt edukacyjny,, Cztery żywioły”

Ostatnia część projektu ,,Cztery żywioły” poświęcona była ogniowi. Uczennice miały możliwość polisensorycznego doświadczania żywiołu ognia. Obserwowały i wykonały doświadczenia z użyciem ognia: odczuwały jego ciepło, obserwowały blask, gasiły płomień świecy przy użyciu wody, a także poruszały płomień świecy za pomocą powietrza.