PROJEKT EDUKACYJNY „DOOKOŁA ŚWIATA”

We wrześniu i październiku br. szkolnego klasa IV l uczestniczyła w projekcie edukacyjnym, pt. „Dookoła świata”, przeprowadzonym przez Anetę Gołdys. Inspiracją do realizacji projektu był program telewizyjny, pt. „Efekt Domina”, którego elementy zostały opisane w publikacji „Wiem. Czuję… Pomagam!”.
Uczniowie odbyli wirtualną podróż do pięciu odległych krajów: Panamy, Malawi, Nepalu, Grecji i Tajlandii. Omawiane tematy traktowały o problemach współczesnego świata, tj. biedzie, wojnie i ludziach uciekających przed jej dramatem, łamaniu Praw Człowieka. Treści odnosiły się do sytuacji dzieci i ich rodzin, które codziennie muszą zmagać się trudami życia.
Zajęcia stanowiły okazję do rozbudzenia empatii uczniów, otwarcia na problemy innych, stanowiły także okazję do zaproponowania przez uczniów pomocy dla potrzebujących. Rozwijały zatem sferę społeczną i intelektualną. Wzbogaceniem treści były prezentacje fragmentów reportaży z serii „Efekt Domina”, odznaczające się rzetelnością. Cieszyły się one dużym zainteresowaniem. Uczniowie pracowali aktywnie w parach, bądź samodzielnie. Stosowane metody pracy to: pokaz i rozmowa. Techniki: kosz i walizeczka oraz mapa myśli.