Projekt edukacyjny o Puszczy Kamienieckiej

10 listopada 2017 roku zakończyła się realizacja projektu edukacyjnego „Krajobraz mojej okolicy – „PUSZCZA KAMIENIECKA”. Realizowały go panie – Renatę Redlik i Maryla Piekart. Brali w nim udział uczniowie klas VII
Celem projektu było poznanie i utrwalenie wśród uczniów wiedzy dotyczącej krajobrazu Puszczy Kamienieckiej oraz uwrażliwienie na piękno otaczającej przyrody. Ważnymi elementami projektu było wzbudzenie poczucia odpowiedzialności za przyrodę oraz uświadomienie negatywnego wpływu człowieka na biosferę, kształtowanie postaw proekologicznych oraz promowanie piękna własnego regionu.
Projekt realizowany był podczas spotkań edukacyjnych realizowanych od 2 października do 10 listopada 2017 r.
Podczas wycieczki do Puszczy Kamienieckiej uczniowie nakręcili krótki film, ukazujący różne oblicza krajobrazu oraz robili zdjęcia.
Pani Maryla Piekart w projekcie realizowała treści kształcenia, które nie tylko zainteresowały uczniów światem przyrodniczym, ale i matematycznym. Pokazała jak różnymi metodami, można robić pomiary w lesie. Uczniowie określali kierunki w terenie, mierzyli odległości, utrwalali różne jednostki miar i długości, szacowali odległości i obliczali wyniki.
Uczniami którzy realizowali projekt edukacyjny byli: Roksana Adamyan, Wiktoria Szulkowska, Wiktoria Krysiak, Patryk Zych i Mateusz Mierzejewski.
Renata Redlik