Projekt edukacyjny ,,POZNAJEMY EMOCJE’’

W ostatnich tygodniach czerwca klasy I-IIIa, IIfu, IIgu i IIIguw realizowały zaplanowany cykl zajęć ,,Poznajemy emocje”. Głównym celem było: doskonalenie umiejętności komunikowania i odczytywania sygnałów niewerbalnych.
Podczas czterech spotkań pod hasłami:
• Świadomość emocjonalna
• Panowanie nad emocjami
• Rozumiemy swoje i cudzych czucia
• Asertywność
Uczniowie uczyli się między innymi rozpoznawania i nazywania swych własnych emocji. Zrozumienia przyczyn uczuć, lepszego znoszenia frustracji i panowania nad złością, rozwiązywania konfliktów, współpracy w zróżnicowanej wiekowo grupie.
M.Pazgier, A.Stokarska, J.Juszczyńska, G.Czajkowska