PROJEKT „ŻYJEMY W ZGODZIE ZE SOBĄ I INNYMI-ODRZUCAMY PRZEMOC I AGRESJĘ”

11 grudnia 2018 r. uczniowie klas III al i II a pod kierunkiem Pań J. Twardowskiej i D. Puścian spotkali się na wspólnych warsztatach w ramach projektu: „Żyjemy w zgodzie ze sobą i innymi-odrzucamy przemoc i agresję”.
Głównymi celami projektu jest: zapobieganie agresji i przemocy wśród uczniów oraz podniesienie poziomu bezpieczeństwa w szkole.
Na zajęciach uczniowie mieli możliwość zapoznania się z zachowaniami właściwymi i niewłaściwymi w grupie rówieśniczej i wobec osób dorosłych. Przypomniano formy grzecznościowe, obowiązujące w szkole i poza nią.
Zajęcia połączono z aktywnością manualną.
W II semestrze roku szkolnego planowane są zajęcia dla młodzieży starszych klas.