Prymusi nagrodzeni

W piątek przed feriami Pani dyrektor wręczyła nagrody uczniom, którzy brali udział w różnorodnych konkursach plastycznych i odnieśli tam sukcesy.
Specjalne nagrody przekazała uczniom, którzy uzyskali na koniec I półrocza roku szkolnego 2016/17 średnią ocen powyżej 4,75. Otrzymali je:
Wiktoria Szulkowska z kl. VI
Marcin Zarzecki z kl. V
Jakub Oleksiak z kl. I gimnazjum.
Gratulujemy !!!