Dokumenty oświatowe i wewnątrzszkolne

Lp. PRZEPISY PRAWA OŚWIATOWEGO DO POBRANIA
1.  Aktualne prawo oświatowe Tu podaj tekst alternatywny

linia

Lp. DOKUMENTY WEWNĄTRZSZKOLNE DO POBRANIA
1. Statut SOSW
2.  Program Wychowawczy  images (4)
3.  Program Profilaktyki  Tu podaj tekst alternatywny
4. Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania images (4)

 linia

 

Lp. DOKUMENTACJA NAUCZYCIELA DO POBRANIA
.
 I
.
 1.  Zgody SP images (4) 
2. Zgody Gimnazjum images (4)
3. Zgody ZSZ images (4)
4. Zgody PDP images (4)
5.. Zgody z religii i wychowanie w rodzinie images (4)
 
6.  Regulamin wycieczek szkolnych  regulamin