Publikacje nauczycieli

SCENARIUSZE, KONSPEKTY

AUTOR TYTUŁ PUBLIKACJI PRZEDMIOT DO POBRANIA
 Grażyna Czajkowska „Ślubowanie na członka Klubu Wiewiórka”  uroczystości szkolne  Tu podaj tekst alternatywny
 Marta Wildangier – Ciuraj  Bezpieczne ferie  nauczanie zintegrowane Tu podaj tekst alternatywny
 Sylwia Befinger  Gry i zabawy na śniegu  wychowanie fizyczne Tu podaj tekst alternatywny
 Aneta Gołdys Projekt edukacyjny  edukacja wczesnoszkolna  images (4)
 Marta Andrzejewska  Dzień Dobrych Uczynków  Dzień Dobrych Uczynków
 Marta Andrzejewska  Uchwalenie Konstytucji 3 Maja  Historia  Uchwalenie Konstytucji 3 Maja
 Marta Andrzejewska Unia Europejska  Historia Unia Europejska
 Marta Andrzejewska  Święto Niepodległości  Historia  Święto Niepodległości
 Aneta Gołdys Projekt edukacyjny – Nasze Bajki  Edukacja wczesnoszkolna images (4)
Małgorzata Pilacińska Dzień zawodoznawstwa Doradztwo zawodowe oglądaj
Małgorzata Pilacińska Konwencja Praw Dziecka WOS oglądaj
Małgorzata Pilacińska  Święta majowe  WOS oglądaj
 Marta Pazgier

Renata Pietrzak

 Projekt czytelniczy

„Zaczarowany świat książek”

 Edukacja wczesnoszkolna  images (4)

 

PROGRAMY NAUCZANIA, PROGRAMY AUTORSKIE

 

AUTOR TYTUŁ PUBLIKACJI PRZEDMIOT DO POBRANIA
 Grażyna Czajkowska Program Klubu Wiewiórka  Tu podaj tekst alternatywny
 Eliza Karaszewska Program przygotowania wychowanka internatu do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie  – Tu podaj tekst alternatywny
 Monika Szydlik  Program polisensorycznej stymulacji dziecka na zajęciach dogoterapii    images (4)
 Aneta Gołdys  Projekt edukacyjny „Dookoła świata”    images (4)
       
       

 

MATERIAŁY SZKOLENIOWE

AUTOR TYTUŁ PUBLIKACJI PRZEDMIOT DO POBRANIA
Jusińska Aldona Integracja Sensoryczna – Materiały szkoleniowe Integracja Sensoryczna Tu podaj tekst alternatywny
 Monika Woźniak  Rozwój mowy. Sposoby wspierania rozwoju mowy logopedia  Tu podaj tekst alternatywny
 Monika Woźniak  Uczucia i emocje. Jak je rozpoznać i nazywać  Tu podaj tekst alternatywny
Renata Zagańczyk-Osuch Wybrane metody stymulacji polisensorycznej zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze  Tu podaj tekst alternatywny

AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELA

AUTOR TYTUŁ PUBLIKACJI PRZEDMIOT DO POBRANIA