„Razem w szkole”

W ramach projektu „Razem w szkole”, stworzonego dla uczniów z zespołu rewalidacyjno – wychowawczego, 2.01.2017 r. odwiedzili nas wolontariusze z Gimnazjum nr 2 im. Obrońców Westerplatte w Wyszkowie. Celem spotkania była integracja dzieci z zespołu rewalidacyjno – wychowawczego z uczniami ze środowiska pozaszkolnego oraz szkolnego – w zajęciach uczestniczyli również uczniowie z klasy IV-VI u.
Goście mogli obejrzeć salę doświadczania świata, w której na co dzień mają zajęcia uczniowie z zespołu rewalidacyjno – wychowawczego. Poznali naszych uczniów i trudności z jakim się borykają. Później Julia, Sandra i Klaudia wprowadzili uczniów w świat baśni H. C. Andersena, czytając im „Dziewczynkę z zapałkami”.
Spotkaniu towarzyszyło wiele radości i można było zauważyć żywiołowe reakcje uczniów naszej szkoły.
Dorota Puścian, Izabela Szczerba