,,Recyklingowe inspiracje”

W okresie od 09.12.2019 do 24.02.2020 r. w świetlicy Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego realizowany był projekt „Recyklingowe inspiracje”.
Głównym celem projektu było uwypuklenie znaczenia i konieczności segregacji odpadów, upowszechnienie umiejętności prawidłowego przygotowania odpadów do powtórnego ich wykorzystania, pokazanie kosztów środowiskowych związanych z brakiem segregacji i recyklingu odpadów, kształtowanie prawidłowych zachowań konsumenckich, wskazywanie na właściwe postawy wobec środowiska i konieczność ich upowszechniania, doskonalenie umiejętności pracy w grupie, tworzenie ozdób z wykorzystaniem odpadów i opakowań.
Zajęcia w ramach projektu odbywały się w każdy poniedziałek i obejmowały pokazanie uczniom możliwości wykorzystania różnego rodzaju odpadów.
Na zajęciach świetlicowych zrealizowane zostały następujące „poniedziałki”: papierowy, szklany oraz plastikowy, podczas których dzieci dowiedziały się czym są odpady. Poznały pojęcia, takie jak makulatura oraz recykling, a także zdobyły informacje na temat segregacji śmieci, powstawania papieru, czy wpływu plastiku na środowisko. Na zakończenie każdych zajęć uczniowie świetlicy nadawali odpadom „drugie życie”, czyli wykonywali z nich przydatne rzeczy, typu ozdoby choinkowe, karmniki dla ptaków, lampiony ze starych słoików czy laurki dla babć i dziadków z niepotrzebnych płyt DVD.
Ponadto uczniowie mieli możliwość zagrać w grę planszową „Wyszków oddycha czystym powietrzem”, która jeszcze bardziej rozbudziła ich świadomość ekologiczną oraz utrwaliła zdobyte wcześniej wiadomości.
W ramach podsumowania wychowankowie mogli sprawdzić swoją wiedzę na temat ekologii, segregowania odpadów oraz recyklingu, biorąc udział w quizie wiedzy ekologicznej. Po zrealizowanym projekcie poziom wiedzy naszych uczniów na tematy związane z ekologią wypadł na bardzo wysokim poziomie.
Organizatorzy: Paulina Biernacka i Kinga Salwin