Hipoterapia

Instruktorzy: Marzena Mejer, Agnieszka Skoczeń

Zajęcia z hipoterapii odbywają się raz  w tygodniu w stadninie koni. Uczestniczą w nich uczniowie naszej szkoły. Hipoterapia jest jedną z metod terapeutycznych, którą prowadzi się w naszym ośrodku i wykorzystuje w usprawnianiu dzieci z MPD, dzieci z wadami postawy i autyzmem. W tej metodzie nie ma większych ograniczeń co do rodzaju porażenia, a dzięki specyficznym właściwościom ruchu konia przynosi dobre efekty w pracy nad kształtowaniem reakcji równoważnych, obniżaniem napięcia spastycznego, poprawą koordynacji ruchowej, stymulacją rozwoju psychofizycznego i społecznego.

 znak

koń podkład

Dzięki tym szlachetnym zwierzętom może odbywać się skuteczna rehabilitacja osób niepełnosprawnych. Hipoterapia z udziałem współterapeuty – konia, to niepowtarzalna metoda terapii, która daje niebagatelne efekty. Hipoterapii poddaje się osoby                   o ograniczonej sprawności fizycznej        i psychicznej, ludzi niepełnosprawnych intelektualnie, z deficytami rozwojowymi, uszkodzeniami ważnych receptorów oczu czy uszu, bądź nieprzystosowanych społecznie. Dzięki metodom z wykorzystaniem koni, poprawie ulega równowaga, reakcje obronne, stymulacja rozwoju psychoruchowego, koordynacji, orientacji w przestrzeni, świadomości własnego ciała. Również koncentracja uwagi, wzrost motywacji, samodzielność u dziecka ulegają niewątpliwej poprawie.

Hipoterapia łagodzi, osłabia reakcje nerwicowe i przynosi relaksację.
Elementy hipoterapii to fizjoterapia na koniu, psychopedagogiczna jazda konna, sport          i rekreacja dla ludzi niepełnosprawnych.
Efekty tego rodzaju terapii są potwierdzone naukowo i często przepisywane przez lekarzy,w celu rehabilitacji pacjentów, zarówno dzieci, jak i ludzi dorosłych.

znak

[youtube]http://youtu.be/a0tL0K4MhSk[/youtube]