Picture Communication Symbols (PCS)

PCS to graficzny system AAC. Obecnie system ten zawiera ponad 3000 symboli. Są one podzielone na następujące kategorie: społeczne (wyrażenia używane w kontaktach z innymi: zwroty grzecznościowe, uczucia i emocje), nazwy czynności, wypoczynek (symbole związane z formami spędzania czasu wolnego), jedzenie, ludzie (symbole osób, członków rodziny, zawody oraz zaimki „ja”, „twój”), rzeczowniki, liczebniki, określniki czasu, przymiotniki, przysłówki, spójniki i przyimki. Symbole to kolorowe lub czarnobiałe obrazki o różnym stopniu uproszczenia i ikoniczności. Każdy obrazek opatrzony jest podpisem. Niektóre symbole są przedstawione w kilku wariantach, np. symbol dom. Terapeuta wybiera ten symbol, który jest najbliższy dziecku i dziecko go najszybciej zapamięta.

Bardzo przydatne jest oprogramowanie komputerowe  Picture Communication Symbols nazwane Boardmaker. Program Boardmaker jest dostępny również w wersji polskiej. Zawiera on około 3500 syboli, które dzięki odpowiednim narzędziom można modyfikować, np., zmieniając kolorystykę czy wycierając część obrazka. Można także z istniejących już znaków tworzyć nowe, co jeszcze bardziej poszerza zasób symboli. Program ten został przetłumaczony na 39 języków i każdy symbol może być opatrzony podpisem w jednym z nich. Dzięki programowi Boardmaker terapeuta może dopasowywać symbole do potrzeb i możliwości dziecka: może zmieniać ich wielkość, kolorystykę i budować całe tablice tematyczne składające się z kilku lub nawet kilkunastu symboli.

Bez nazwy2