Piktogramy

 

Jednym z graficznych systemów komunikacji alternatywnej i wspomagającej są piktogramy. Jest to system stosowany głównie w pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie. Piktogramy zdobyły ogromną popularność w krajach skandynawskich, głównie w Szwecji. Do Polski trafiły dzięki Centrum Metod Alternatywnych w Szczecinie. Obecnie system zawiera około 1000 znaków i cały czas jest poszerzany.

Piktogramy są systemem obrazkowo znakowym o określonej formie graficznej: są to obrazki o wymiarach 10 cm na 10 cm, przedstawiające białą figurę na czarnym tle. Znaczenie każdego znaku(obrazka) jest opisane słownie nad białą figurą. Wszystkie znaki występujące w systemie Piktogramów są podzielone na 26 kategorii słownych, które reprezentują otaczającą nas rzeczywistość: przedmioty, postacie, czynności, cechy, obiekty, stany emocjonalne, uczucia, relacje przestrzenne, określniki czasu oraz znaki dotyczące kontaktów społecznych.

Bez nazwy1