Ćwiczenia słuchowe

Ponieważ w komunikacji werbalnej istotne jest nie tylko nadawanie ale i odbieranie informacji, ważnym elementem terapii logopedycznej są ćwiczenia słuchowe. Na zajęciach ćwiczymy zarówno słuch fizyczny jak i fonematyczny zwany również słuchem mownym (dotyczy on umiejętności różnicowania fonemów- dźwięków mowy ludzkiej).

 Cele ćwiczeń słuchowych:

– uświadamianie obecności dźwięków,

– usprawnianie umiejętności różnicowania dźwięków z otoczenia dziecka,

– doskonalenie umiejętności syntezy i analizy zarówno głoskowej jak i sylabowej,

– uwrażliwianie dziecka na różnice dźwięków mowy.

Logopedia_JPG

Przykłady ćwiczeń słuchowych:

  • „jest dźwięk/nie ma dźwięku”- dziecko po usłyszeniu dźwięku reaguje w określony wcześniej sposób, np.: wrzuca klocek do pudełka,
  • rozpoznawanie kolegów po głosie,
  • ćwiczenia lokalizacji dźwięku, np. schowanego dzwoniącego telefonu, tykającego zegara, poruszanie się w kierunku źródła dźwięku,
  • rozpoznawanie dźwięków z otoczenia zarówno tego najbliższego jak i nagranych na płycie CD,
  • ćwiczenia pamięci dźwiękowej – odtwarzanie sekwencji dźwięków,
  • wyróżnianie sylab w wyrazie, najlepiej za pomocą klaskania (jedna sylaba- jedno klaśnięcie),
  • wyróżnianie głosek w wyrazach- najpierw na początku wyrazu, potem na końcu i w środku,
  • wyróżnienie ilości wyrazów w zdaniu,
  •  wymyślanie rymujących się wyrazów,
  • dobieranie w pary wyrazów, które różnią się tylko jedną głoską (np. półka – bułka, tama – dama etc.).