Warsztaty

Piknik z okazji ,, Dnia Dziecka” w Koszelance ( 2013r). Zabawy i gry.

IMAG0334

Cel:

– Praca i zabawy grupowe powodują wytworzenie więzi i poczucia przynależności;

– Uczniowie doświadczają poczucia bezpieczeństwa w grupie;

– Podczas pracy uczniowie wymieniają sie pomysłami,doświadczeniami i reakcjami;

– Zajęcia stymulują kreatywność i podnoszą umiejetności komunikacyjne uczniów.

obraz

II. ,,Trening Asertywności ” ( Rok szkolny 2013/2014)

Realizowany w klasach Gimnazjalnych, Zawodowych i PDP

w SOSW w Wyszkowie.

 

IMAG0472

Cel:

Asertywność to umiejętność, dzięki której uczniowie uczą się wyrażać otwarcie swoje myśli, uczucia i przekonania, nie lekceważąc uczuć i poglądów swoich rozmówców.         W sytuacjach konfliktowych umiejętności asertywne pozwalają osiągnąć kompromis, bez poświęcania własnej godności i rezygnacji z uznawanych wartości. Ludzie asertywni potrafią powiedzieć ,, NIE” bez złości, lęku, czy wyrzutów sumienia.

Asertywność jest zatem umiejętnością przydatną i kluczową, kiedy trzeba oprzeć się naciskom grupy rówieśniczej m. in. w sprawie palenia papierosów, narkotyków lub innych sub. psychoaktywnych.

 obraz

III. Program profilaktyczny pt.,, Sponsoring Nieletnich”

( Rok szkolny 2013/ 2014)

Program oparty o materiały edukacyjne ,, Fundacji Dzieci Niczyje”.

Kampania społeczna realizowana w ramach rządowego programu ,, Razem Bezpieczniej”.

Realizowany w klasach Gimnazjum i klasach Zawodowych.

 

Cel:

Celem spotkań profilaktycznych było poszerzenie wiedzy uczestników na temat jednej       z form niebezpiecznych kontaktów seksualnych, jaką jest ,, sponsoring”.

Podczas zajęć omówione zostały przyczyny i konsekwencje nawiązywania takich relacji przez nastolatków oraz możliwości pomocy młodym ludziom, w różnych trudnych sytuacjach.

obraz

IV.Warsztaty Rozwoju Emocjonalnego i Społecznego Dla Dzieci

Dzieci w klasach Szkoły Podstawowej i PDP w SOSW w Wyszkowie ( Rok szkolny 2013/2014)

 

Cel warsztatów:

Nauka rozpoznawania i trafnego nazywania emocji własnych i tych przeżywanych przez innych;

Modelowanie sposobu wyrażania emocji trudnych: złości, zazdrości, wstydu, strachu, radości;

Nauka konstruktywnego radzenia sobie z emocjami;

Zwiększenie samoświadomości dziecka;

Nauka funkcjonowania w grupie – zasady, obowiązki i prawa;

Wypracowywanie sposobów rozwiązywania konfliktów;

Uwrażliwienie na potrzeby innych ludzi;

Trening umiejętności komunikacyjnych;

Nauka zachowań akceptowanych społecznie.