Aquaterapia

Bez tytułu

 

instruktor pływania Sylwia Befinger  – kurs podstawowy Halliwick

pobrane

Halliwick1_01Środowisko wodne, dzięki swoim właściwościom fizycznym: ciśnieniu, temperaturze i oporze jaki stawia, jest wykorzystywane  do rekreacji ruchowej dla osób niepełnosprawnych. Woda pomaga w uczeniu się nowych technik zręcznościowych, kształtujących określone cechy motoryczne. W środowisku wodnym niepełnosprawny organizm może wykonywać te czynności, które normalnie są niemożliwe do wykonania. Pływanie w sposób dynamiczny angażuje do pracy prawie wszystkie grupy mięśniowe. Dzięki temu jest treningiem  wydolnościowym, koordynacyjnym , treningiem gibkości, siły dynamicznej i szybkości.

Ćwiczenia w wodzie to nie tylko pływanie, czy gimnastyka przeniesiona do środowiska wodnego lecz także konkretne metody terapii. Woda dostarcza delikatnych bodźców dla naszych zmysłów, szczególnie dotyczy to wrażeń dotykowych. Szum i plusk wody są dźwiękami wpływającymi kojąco i relaksująco na system nerwowy. 
Do prowadzenia aquaterapii w wodzie z dzieckiem niepełnosprawnym konieczne jest dostosowanie programu ćwiczeń i zabaw do występujących ograniczeń fizycznych, psychologicznych oraz społecznych. 
Pomoc instruktora i środowisko wodne umożliwiają dzieciom naukę prawidłowych wzorców ruchu niemożliwych do wykonania na lądzie.

pic_SWIMART_892890_largeWoda to środowisko uwalniające ze spastyki, dające mnóstwo frajdy, relaksuje i bawi.       A także hartuje. 
Głównym celem aquaterapii – poprzez nauczanie bezpiecznego i swobodnego poruszania się i przebywania w wodzie dziecka niepełnosprawnego (przy pełnej i aktywnej kontroli opiekuna) jest adaptacja do wodnego środowiska oraz samodzielne poruszanie się w nim.

 Zajęcia aquaterapii mają służyć dzieciom, aby:

  • zapewnić im warunki rozwoju i rehabilitacji
  • rehabilitacja ich schorzeń miała różne, atrakcyjne formy,
  • oswoiły się z wodą, uczyły się pływać, czuły się przez to pewniej w otoczeniu,
  • miały zorganizowane atrakcyjne, dodatkowe – oprócz stricte szkolnych – zajęcia w czasie wolnym,
  • uczyły się jak bezpiecznie zachowywać się w wodzie i nad wodą,
  • integrowały się z grupą rówieśniczą (w tym samym czasie na basenie będą przebywały dzieci zdrowe z rodzicami),
  • hartowały się, podnosiła się ich odporność

 

Terapia według koncepcji HALLWICK

 Jest to metoda nauki pływania i terapii w wodzie dla osób w każdym wieku, zarówno dla niepełnosprawnych, jak i dla zdrowych. Jest to metoda rehabilitacji w wodzie oraz nauczania pływania osób z dysfunkcjami. Opiera się na wykorzystaniu naukowych podstaw hydrostatyki, hydrodynamiki i mechaniki ciała w usprawnianiu ruchowym w środowisku wodnym.

Głównym celem tej metody jest nauczenie bezpiecznego i swobodnego poruszania się i przebywania w wodzie, co osiąga się poprzez nauczenie kontrolowania ruchów głowy, oddychania i utrzymywania równowagi w wodzie.
Metodę opracował i zaimplementował do stosowania anglik James McMillan. Podczas swojej pracy w latach 1949-1952 z niepełnosprawnymi dziewczętami ze szkoły „The Halliwick School for Crippled Girls” w Londynie opracował metodologię poruszania się w wodzie, której cechą jest możliwość zastosowania dla wszystkich dzieci bez względu na rodzaj niepełnosprawności. Swoje doświadczenia ujął jako 10 punktów nauczania, stanowiących fundament metody Halliwick.

Punktem wyjścia terapii jest oswojenie psychiczne dziecka z wodą tak, aby przebywanie w środowisku wodnym stanowiło dla niego przyjemność. Kolejne etapy, kładą nacisk na osiągnięcie w wodzie coraz większej niezależności, swobody oraz konkretnch umiejętności. Po przystosowaniu do środowiska wodnego i opanowaniu podstaw utrzymania równowagi, przygotowuje się dziecko do samodzielnego poruszania się w wodzie. Na tym etapie, wielokrotnie po raz pierwszy dziecko może zacząć odczuwać całkowitą niezależność ruchu.

Pracując metodą Halliwick uzyskujemy następujące efekty terapeutyczne:

* wzmocnienie wybranych grup mięśniowych

* poprawę ruchomości stawów

* poprawę i doskonalenie reakcji równoważnych

* obniżenie lub wzmocnienie napięcia mięśniowego

* obniżenie dolegliwości bólowych

* poprawę ogólnego stanu psychomotorycznego

* zwiększenie relaksacji

* korekcję postawy

av[111]

[youtube]http://youtu.be/DDpjk1WHsL8[/youtube]

logo

To Ma Sens. Podwodny Świat-Aquaterapia podwodny-swiat-29