Ślubowaliśmy…

Wśród pierwszaków chodzą słuchy, narzekają więc maluchy, powtarzają niewesoło: Ślub będziemy brać ze szkołą! Chciał uciekać Grzesio mały, ale Konrad, człek bywały, wytłumaczył mu: kolego – Ślubowanie – to jest całkiem co innego. Musisz przyrzec, że bez przerwy, będziesz dbał o pani nerwy, będziesz uczył się starannie, zachowywał nienagannie. Gdy umowa taka stanie, to jest właśnie ślubowanie! Grzesio wydał kilka jęków, potem już się pozbył lęków i ślubował uroczyście, nos wytarłszy zamaszyście.

W naszej szkole ślubowanie ma nieco inny charakter niż w większości szkół. U nas ślubują nie tylko uczniowie klas I, ale także Ci, którzy w tym roku szkolnym rozpoczęli naukę w Ośrodku.
29 X 2015 r. na sztandar Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. M. Konopnickiej uroczyście złożyło przysięgę 34 nowych uczniów szkoły podstawowej, gimnazjum, zasadniczej szkoły zawodowej i przysposabiającej do pracy.
Nowi uczniowie dowiedzieli się, czym jest ślubowanie, kto i kiedy przysięga, pochwalili się swoją wiedzą na temat szkoły oraz zaprezentowali talenty muzyczne.
Po złożeniu przysięgi, uroczystego aktu pasowania na pełnoprawnego ucznia Ośrodka dokonała Pani dyr. Edyta Jarosz.
Ten dzień na długo zapadnie w pamięci uczniów, tych małych, i tych trochę starszych.