Ślubowanie

31 października 2017 r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Wyszkowie odbyło się uroczyste pasowanie na ucznia. W imieniu całej społeczności szkolnej Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego życzył sukcesów w nauce oraz zapewniał o pomocy i opiece starszych kolegów w szkole i poza nią.
Uczniowie wykazali się wiedzą dotyczącą naszej ojczyzny, dobrego wychowania, zaprezentowali swoje umiejętności wokalne i recytatorskie. W niezwykle podniosłej atmosferze, przed pocztem sztandarowym uczniowie ślubowali być dobrymi Polakami, godnie reprezentować swoją szkołę, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom.
Po złożeniu ślubowania pasowania na uczniów szkoły dokonała pani Dyrektor Edyta Jarosz. Głos zabrała mama jednego z nowych uczniów, która w imieniu rodziców ślubowała pomagać, uczyć i stać na straży swoich dzieci.
Wszyscy uczniowie otrzymali podarunki i pamiątkowe dyplomy. Na zakończenie uroczystości zostało zrobione pamiątkowe zdjęcie.
Ten dzień na pewno pozostanie w pamięci każdego z nich.