Ślubowanie 2019

31.10.2019 r. odbyło się uroczyste ślubowanie nowych uczniów SOSW w Wyszkowie.W ślubowaniu wzięło udział 19 uczniów.

Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego serdecznie powitała zaproszonych gości: rodziców, dziadków, dyrekcję szkoły, nauczycieli i nowych uczniów.

Młodsi uczniowie zaprezentowali wiadomości i umiejętności, które dotychczas zdobyli, a starsi opowiedzieli, co najbardziej w szkole im się podoba. Wszyscy wspólnie zaśpiewali tematyczne piosenki. Pani Dyrektor Dorota Kamińska odczytała tekst ślubowania i dokonała pasowania uczniów.

Przedstawiciel rodziców nowych uczniów Pani Agnieszka Kruszewska odczytała tekst ślubowania rodziców.

Nowi uczniowie podziękowali za pasowanie na ucznia i przyjęcie do społeczności SOSW w Wyszkowie. Wyrazem podziękowania były kwiaty złożone na ręce Pani Dyrektor. Wszyscy uczniowie otrzymali symboliczne upominki.